Powrót do strony głównej
 

O Ł B I N

 

HISTORIA

Ołbin to  nic innego jak mała dzielnica Śródmieścia. Swoim obszarem obejmuje między innymi Park Nowowiejski. Przez wiele lat nazwa Ołbin wyszła z powszechnego użycia w związku z faktem, iż osada została wchłonięta przez aglomerację miasta Wrocław. Ponownie pojawiła się oficjalnie w urzędowym planie z 1972 roku. Historia tego miejsca to jednak X wieków. Dokładnie w 1175 roku znajdujemy ją w dokumencie autoryzowanym przez księcia Bolesława Wysokiego. Sprowadził on zakon Cystersów i obdarował ich majątkami ziemskimi, wśród których właśnie pojawia się nazwa Olbino. Cytat z dokumentu brzmiał mniej więcej w następujący sposób: - ofiarował on Cystersom "to co miał na Olbinie wraz z sadem, dworem, łąki, pola a z jeziora co dziewiątą rybę i dochód z jatki w wysokości 30 denarów". Tak wtedy, jak i w późniejszych losach tego skrawka wrocławskiej ziemi po wielokroć pojawia się nazwa Olbino. Według opinii J. Domańskiego jest to nazwa znajdująca swój źródłosłów w przezwisku Olba (Albin). Dzisiaj w odniesieniu do tej byłej osady podwrocławskiej przyjęto nazywać ją Ołbin. Według dokumentacji i wzmianek historycznych osada ta leżała u zbiegu dzisiejszej ulicy Nowowiejskiej i kardynała Wyszyńskiego (dawna Wieczorka), a więc w okolicy kościoła świętego Michała.

 

Nie istniejący klasztor Benedyktynów i kościół świętego Wincentego na Ołbinie.

 

Nagrobek Piotra i Marii Włostowiców na Ołbinie

 

Portal na Ołbinie

 

Wrocławski Ołbin w latach 1811-1812

 

Panorama na współczesny Ołbin