Powrót do strony głównej

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE

 

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor szkoły informuje,

że w okresie wakacyjnym od 25.06.18r. do 14.08.18 r.

sekretariat szkoły będzie czynny dla interesantów

od godziny 9:00 do 13:00.

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

Informacja o kontynuacji nauki od 1 września 2017 r.

Dyrektor szkoły zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002r. nr 46, poz. 432) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017
w następujących terminach:

 27.04.2017

·         01.06.2017

Szkoła w tych dniach zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

 

Informacja dotycząca zmian w Regulaminie ZFŚS Departamentu Edukacji