Powrót do strony głównej

 

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Wydarzenia:

 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

 

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

 

Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopaka

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

ZARZĄD  MAŁEGO

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

 

 

 

 

JULIA MASŁOWSKA

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

 

 

 

 

LENA BARTOSZEWSKA

 

 

POMOCNICY

   

MIŁOSZ STAŚKIEWICZ

KACPER SEIDEL

   

 

 

OPIEKUN

 

 

 

 

IGA ŁABACZUK

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

 

 

 

 

PATRYCJA PONETA

 

 

 

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

 

 

 

 

MARTYNA BARAŃSKA

 

 

     

SEKRETARZ

   
    MARTYNA WOJCIECHOWSKA    
     

KRONIKARZ

   

 

 

ROKSANA HANCZAREK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIEKUN

 

 

 

 

ANDRZEJ SAWCZUK

 

 

 

 

SEKCJE

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93

IMIENIA TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO

WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

CHARYTATYWNA

 

 

 

 

EKOLOGICZNA

 

 

 

 

KULTURALNO -ARTYSTYCZNA

 

 

 

 

PLASTYCZNO - KRONIKARSKA

 

 

 

 

PORZĄDKOWA

 

 

 

 

PROMOCJI ZDROWIA

 

 

 

 

KOMISJA WNIOSKOWA

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY

MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO