Powrót do strony głównej
 

 

 

RADA RODZICÓW

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Skład Rady Rodziców:

 

Przewodniczący: Jacek Sujka

Wiceprzewodniczący: Paweł Zieliński

Sekretarz: Bartosz Zakrzewski

Skarbnik: Joanna Buszek

 

Dokumenty Rady Rodziców:

 

Wpłaty na Komitet Rodzicielski

Regulamin Rady Rodziców

Preliminarz Wydatków Rady Rodziców

 

UCHWAŁA RODZICÓW NR 5

UCHWAŁA RODZICÓW NR 6

UCHWAŁA RODZICÓW NR 7