Powrót do strony głównej  

RZECZNIK PRAW UCZNIA

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
   

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

  • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
  • Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.

Środki działania Rzecznika:

  • Załatwianie indywidualnych skarg.
  • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
  • Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym.
  • Współpraca z nauczycielami i wychowawcami.
  • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym.
  • Opieka nad szkolną skrzynką Rzecznika Praw Ucznia.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

SKRZYNKA MEDIACJI

 

29 PAŹDZIERNIKA 2015

SPOTKANIE MEDIATORÓW

 

14 października 2015

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

 

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

14 października 2014

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

 

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

15 maja 2014

Międzynarodowy Dzień Rodziny

 

6 grudnia 2013

Dzień Anioła

 

21 listopada 2013

Dzień Życzliwości

 

13 listopada 2013

Mediacje rówieśnicze

 

 

 
   

ROK JANUSZA KORCZAKA

Harmonogram działań

Zrealizowane działania