Powrót do strony głównej
 

OFERTA SZKOŁY

 

 

 

NASZA SZKOŁA OFERUJE SWOIM UCZNIOM:

Opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 6.30 – 17.00

Częste spotkania i konsultacje z rodzicami

Fachową opiekę i pomoc Pani Pielęgniarki

Opiekę pedagoga, psychologa i logopedy

Dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu dla uczniów

Obiady w stołówce szkolnej

Sklepik szkolny

Salę gimnastyczną wyposażoną w różnorodny sprzęt sportowy

Nowoczesne boisko szkolne

Naukę języków obcych (język angielski, język francuski, język niemiecki),

wraz z profesjonalnie przygotowaną salą

Dodatkowe zajęcia szkolne na basenie dla klas III

Bogatą ofertę z wychowania regionalnego

(wycieczki po Wrocławiu i okolicach)

Wyjazdy na Zielone Szkoły

Liczne koła zainteresowań

Współpracę z organizacjami działającymi na osiedlu Nadodrze

Bibliotekę szkolną zaopatrzoną w bogaty księgozbiór oraz Multimedialne Centrum Informacyjne czterema nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi oraz urządzeniem wielofunkcyjnym (skaner, drukarka, kopiarka).