Powrót do strony głównej
 

NADANIE SZKOLE

IMIENIA TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO

 

30 KWIETNIA 2007

 

Od 27 kwietnia 2007 roku nasza Szkoła Podstawowa nr 93 we Wrocławiu nosi imię Tradycji Orła Białego. Przygotowaliśmy się do tego ponad 2 lata. Imię wybraliśmy w drodze referendum. Uroczystość poprzedziły długofalowe działania, podczas których poznawaliśmy historię naszych symboli narodowych ze szczególnym uwzględnieniem historii godła. Organizowaliśmy konkursy, przeglądy, poznawaliśmy historię naszej Ojczyzny, jej tradycje, kulturę. Wyjeżdżaliśmy na wycieczki do dawnych stolic Polski.

Uroczystość zaczęliśmy od mszy świętej pod przewodnictwem Jego Eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza na której został poświęcony sztandar ufundowany dla naszej szkoły przez Wydział Edukacji UM Wrocławia.

Następnie z orkiestrą policyjną, wraz z naszymi gośćmi przeszliśmy do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część tej podniosłej uroczystości – nadanie imienia i przekazanie sztandaru. Nasi goście złożyli nam życzenia, obdarowali książkami. Po raz pierwszy zaśpiewaliśmy hymn szkoły.

Przygotowaliśmy także inscenizację legendy o Lechu, Czechu i Rusie.

Wśród naszych gości był także Chór Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który dla uczczenia 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wykonał kilka utworów o tematyce patriotycznej.

Ten uroczysty dzień zakończyła plenerowa lekcja muzealna „Życie dawnych Słowian”.

 

 

Poświęcenie sztandaru przez Jego Eminencję

Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza

 

Pani Dyrektor Jolanta Sawicka ze sztandarem po wręczeniu go przez 

Przewodniczącą Rady Miasta Wrocławia panią Barbarę Zdrojewską

     

 

Ślubowanie na sztandar złożone przez uczniów naszej szkoły

 

Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej w holu szkoły

 

Prezentacja multimedialna z uroczystości szkolnej